Aktualności

Data aktualizacji 26.07.2019

Trwają staże zawodowe grup 4 i 5, które niespiesznie dobiegają końca. Naszych Uczestników czeka trzecie spotkanie z Pośrednikiem Pracy, podczas którego będzie można porozmawiać na temat swoich potrzeb związanych z dalszą realizacja zawodową. Głównym celem ostatniego spotkania w ramach pośrednictwa pracy jest pomoc Uczestnikom Projektu w znalezieniu zatrudnienia po stażu zawodowym oraz weryfikacja osiągniętych rezultatów. Mamy nadzieję, że jak najwięcej osób podejmie satysfakcjonującą pracę w zgodzie ze swoimi oczekiwaniami.
Życzymy powodzenia!

 

Data aktualizacji 29.05.2019

Drodzy Państwo
Z przyjemnością informujemy, że Uczestnicy grup 4 oraz 5 stopniowo podejmują realizację staży zawodowych. Dzięki warsztatom kompetencji oraz wsparciu psychologicznemu, a także nowym kwalifikacjom zawodowym zdobytym podczas szkoleń nasi Uczestnicy mają większe szanse, by wspólnie z Pośrednikiem pracy znaleźć stosowne miejsce stażowe odpowiadające ich potrzebom i możliwościom.
Życzymy Uczestnikom powodzenia i zachęcamy do kontaktu z Trenerem Aktywności, który jest do Państwa dyspozycji. Zadaniem Trenera jest kompleksowa opieka nad Uczestnikami projektu i wspieranie w integracji zawodowo-społecznej. Jest to także wspólna praca nad wieloma obszarami aktywności życiowej UP m.in. motywacją do wprowadzania zmian, odkrywaniem potencjału i ukierunkowywaniem w stronę powrotu do pełnienia ról społecznych oraz doradzanie i wspieranie w procesie usamodzielniania się.

 

Data aktualizacji 22.05.2019

Zakończyły się szkolenia w zawodzie „Kucharz” dla grup 4 i 5. W dniach 16.05.2019 oraz 21.05.2019 odbyły się egzaminy czeladnicze. Mamy nadzieję, że wszyscy Uczestnicy uzyskali pozytywny wynik!
Tymczasem dzielimy się zdjęciami:

Data aktualizacji 01.05.2019

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 02.05.2019 nasze biuro jest nieczynne.

 

Data aktualizacji 19.04.2019

Data aktualizacji 16.04.2019

Z przyjemnością informujemy, że zarówno wczoraj w dniu 15 kwietnia (grupa 5 w Hrubieszowie) jak i dzisiaj (grupa 4 w Chełmie) kolejne dwie grupy szkoleniowe rozpoczęły swoją przygodę z nauką gotowania! Wspólnie z trenerami przez pierwsze cztery dni szkolenia zagłębiać będą się w podstawy teoretyczne żywienia i wykorzystywania składników pokarmowych i surowców do produkcji potraw, a także zapoznawać z tym jak właściwie stosować technologię produkcji przestrzegając zasad bhp. W kolejnych dniach Uczestnicy będą nabywać praktyczne umiejętności sporządzania dań i napojów. Cały kurs „Kucharz” obejmuje 145 godzin dydaktycznych. W grupie 4 potrwa on do dnia 16.05.2019 r., natomiast w grupie 5 do dnia 21.05.2019 r. Szkolenie kończy teoretyczny i praktyczny egzamin czeladniczy, potwierdzający nabyte kwalifikacje i umiejętności.
Wszystkim życzymy powodzenia i samych sukcesów!

 

Data aktualizacji 15.04.2019

Drodzy Państwo
Informujemy że z dniem dzisiejszym grupa 5 w Hrubieszowie rozpoczęła szkolenie „Kucharz”, natomiast jutro tj. 16.04.2019 również rozpoczyna się szkolenie „Kucharz” dla grupy 4 w Chełmie. W pierwszych dniach szkolenia trenerzy zapoznają Uczestników z teoretycznymi podstawami żywienia i wykorzystywania składników pokarmowych i surowców do produkcji potraw, a także z tym jak właściwie stosować technologię produkcji przestrzegając zasad bhp. W kolejnych dniach Uczestnicy wraz z trenerem będą nabywać praktyczne umiejętności sporządzania dań i napojów. Szkolenie obejmuje łącznie 145 h i zakończy się egzaminem czeladniczym w dniu 16.05.2019 dla grupy 4 i w dniu 21.05.2019 dla grupy 5.
Życzymy samych sukcesów oraz satysfakcji z nabywania nowej wiedzy!

 

Data aktualizacji 10.04.2019

Trwają Treningi Umiejętności Społecznych grup 4 i 5 w ramach Poradnictwa Specjalistycznego. Grupowe zajęcia mają na celu wzmocnienie kompetencji społecznych Uczestników Projektu przydatnych do podejmowania ról społecznych i aktywności zawodowej.
Po zakończonym wsparciu Uczestników czeka pierwsze z trzech spotkanie z Pośrednikiem pracy, które polega na wykonywaniu czynności nakierowanych na jak najtrafniejszy dobór właściwego kandydata na odpowiednie stanowisko pracy. Pośrednictwo pracy ma charakter ciągły i trwa aż do zakończenia udziału w projekcie. Pośrednik monitoruje aktywność Uczestników w zakresie poszukiwania pracy oraz pobudza do samodzielnego działania.
Jednocześnie przypominamy, że wszystkie nurtujące Państwa pytania związane z udziałem w Projekcie, jak również ze swoją aktualną sytuacją życiową możecie zadawać naszemu Personelowi realizującemu, a w szczególności Trenerowi Aktywności pod numerem 500 026 595.

 

Data aktualizacji 28.03.2019

Szanowni Państwo
Informujemy, że z dniem 01.04.2019 r. ulegnie zmianie lokalizacja siedziby firmy Consultor Sp. z o.o. Prosimy, aby dokumenty takie jak listy stażowe, umowy, aneksy itp., od 1 kwietnia były wysyłane na nowy adres tj.:
Consultor Sp. z o.o.
ul. Mieszka I 6
20-610 Lublin

Wyżej wymieniony adres jest adresem korespondencyjnym oraz przeznaczonym do obsługi Interesantów.

Numery telefonów, fax, e- maile, strony www, pozostają bez zmian.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem 509 897 890.

 

Data aktualizacji 19.03.2019

W dniu dzisiejszym w grupie 4 rozpoczęły się zajęcia w ramach Poradnictwa Specjalistycznego. Natomiast grupa 5 rozpoczyna wsparcie z dniem 21.03.2019 r. Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym ma na celu nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej Uczestników. Wsparcie ma na celu przyczynić się do rozwiązania problemu integracji społecznej Uczestników oraz spowodować wzrost motywacji do zmian i wiary we własne możliwości.

 

Data aktualizacji 13.03.2019

Mamy przyjemność poinformować, że ruszyliśmy z realizacją kolejnych grup na terenie Chełma i Hrubieszowa! Uczestnicy będą odbywać zajęcia w ramach Diagnozy potrzeb – stworzenie ścieżki reintegracji. Zajęcia w gr. 4 w Chełmie rozpoczęły się z dniem 09.03.2019 r. i zakończą się 18.03.2019 r. Z Kolei w gr. 5 w Hrubieszowie zajęcia rozpoczęły się dziś, tj. 13.03.2019 r. i zakończą się w dniu 20.03.2019 r. Mamy nadzieję, że udział w Projekcie będzie dla Państwa czasem zmian i wysokiej motywacji do aktywizacji zarówno społecznej, jak i zawodowej. Przypominamy, że wszystkie nurtujące Państwa pytania związane z udziałem w Projekcie, jak również ze swoją aktualną sytuacją życiową możecie zadawać naszemu Personelowi realizującemu, a w szczególności Trenerowi Aktywności pod numerem 500 026 595.
Serdecznie witamy naszych nowych Uczestników i życzymy im powodzenia na kolejnych etapach Projektu!

 

Data aktualizacji 04.03.2019

Drodzy Państwo
Z przyjemnością informujemy, że Uczestnicy grup 1, 2 oraz 3 stopniowo podejmują realizację stażów zawodowych. Dzięki warsztatom kompetencji oraz wsparciu psychologicznemu, a także nowym kwalifikacjom zawodowym zdobytym podczas szkoleń nasi Uczestnicy mają większe szanse, by wspólnie z Pośrednikiem pracy znaleźć stosowne miejsce stażowe odpowiadające ich potrzebom i możliwościom.

 

Data aktualizacji 28.02.2019

Miło nam poinformować, że już wkrótce ruszamy z realizacją kolejnych grup! Rekrutacja wciąż trwa, a zainteresowanie jest niemałe - bo kto nie chciałby potrafić gotować tak jak na wcześniej zamieszczonych zdjęciach ze szkolenia kucharz?

Uczestnictwo w projekcie "Siła aktywizacji" to szansa na zdobycie cennych umiejętności i doświadczenia niezbędnych do poruszania się po dzisiejszym rynku pracy i podejmowania aktywności zawodowej. To możliwość zwiększenia swojej efektywności społecznej w bezpiecznych warunkach i we współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami.

Zachęcamy do kontaktu!

 

Data aktualizacji 19.02.2019

Szanowni Państwo,

Chwalimy się naszymi zdolnymi Uczestnikami i Uczestniczkami! Nie dziwi nas dlaczego to Szkolenie „Kucharz” cieszy się największym zainteresowaniem. Kto nie chciałby nauczyć się TAK gotować?
Serdecznie pozdrawiamy Panią Trener i jej dzielnych Uczniów i na potwierdzenie efektów pokazujemy zdjęcia:

 

 

Data aktualizacji 06.02.2019

W ostatnich dniach było bardzo intensywnie! Ruszyliśmy ze szkoleniami kolejnych grup projektowych!

W dniu 05.02.2019 r. dwunastu Uczestników Grupy 2 w Krasnymstawie podjęło się nauki zawodu „Kucharza”. W pierwszych dniach 145-godzinnego szkolenia trener zapozna osoby z teoretycznymi podstawami żywienia i wykorzystywania składników pokarmowych i surowców do produkcji potraw, a także z tym jak właściwie stosować technologię produkcji przestrzegając zasad bhp. W kolejnych dniach Uczestnicy wraz z trenerem będą nabywać praktyczne umiejętności sporządzania dań i napojów. Szkolenie potrwa do 01.03.2019 r.

Natomiast dnia 06.02.2019 r. Grupa 3 w Hrubieszowie rozpoczęła 96-godzinne szkolenie z zakresu „Sprzedawca z obsługa komputera i kasy fiskalnej”.  Trener wprowadzi Uczestników  w prawne aspekty sprzedaży oraz przygotuje do profesjonalnej obsługi klienta z wykorzystaniem technik sprzedaży.  Nauczy także jak właściwie postępować z dokumentacją sprzedażową oraz jak obsługiwać sprzęty i programy wymagane do realizacji sprzedażowej. Szkolenie potrwa do 21.02.2019 r.

Życzymy samych sukcesów oraz satysfakcji z nabywania nowej wiedzy!

 

Data aktualizacji 29.01.2019

Mamy przyjemność poinformować, że oto dziś 1 Grupa projektowa w Zamościu ruszyła z realizacją szkolenia zawodowego z zakresu „Wizażystka-stylistka”. Uczestnicy pod okiem wykwalifikowanego trenera poznają tajniki i nauczą się wykonywać makijaż przeznaczony na różne okazje. Zapoznają się też między innymi z podstawami  pielęgnacji, charakteryzacji, analizy kolorystycznej, a także stylizacji rzęs i manicure hybrydowego. Szkolenie obejmuje 145 h i potrwa do 22.02.2019 r. i zakończy się egzaminem czeladniczym teoretycznym i praktycznym.
Wszystkim życzymy owocnej nauki!

 

Data aktualizacji 15.01.2019

Witamy w Nowym Roku!
Styczeń 2019 rozpoczął się dla Uczestników bardzo aktywnie. Ruszyły takie zajęcia jak: Poradnictwo specjalistyczne z zakresu wsparcia psychologicznego dla gr. 3 ,,Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej” oraz Poradnictwo specjalistyczne z zakresu wsparcia prawniczego dla  gr. 1 ,,Wizażystka-stylistka”, a także Grupowy Trening Umiejętności Społecznych dla gr. 1, jak również spotkanie z Trenerem aktywności.

Podczas Poradnictwa specjalistycznego z Psychologiem Uczestnicy mają okazję uzyskać wszelkie porady dotyczące natury człowieka i mechanizmu ludzkiej psychiki oraz jego zachowań, natomiast Poradnictwo specjalistyczne z Prawnikiem pozwala na uzyskanie porad prawnych. Z kolei Trening Umiejętności Społecznych to metoda, która swoim zakresem obejmuje wszystkie sfery życia i rozwija umiejętności z zakresu: sprawnej i skutecznej komunikacji w relacjach interpersonalnych, rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych, radzenie sobie ze stresem oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości i asertywności.

Ponad to, Trener aktywności w celu rozpoznania potencjału UP oraz jego sytuacji społeczno-zawodowej, potrzeb i aspiracji przeprowadził rozmowę z każdym z Uczestników oraz test w celu weryfikacji możliwości rozwojowych Uczestników.

W 2019 roku życzymy wielu sukcesów na ścieżce rozwoju społeczno-zawodowego oraz wszelkiej pomyślności.
Personel Biura Projektu

 

Data aktualizacji 21.12.2018

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w imieniu wszystkich pracowników Firmy Consultor sp. z o.o. składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom zaangażowanym w Projekt „Siła aktywizacji!”. Zdrowia, spokoju, magicznej atmosfery spędzonej wśród bliskich, a w Nowym Roku osiągniętych celów i satysfakcji z podejmowanych działań.
Wesołych Świąt!

 

Data aktualizacji 19.12.2018

Dziś 1 grupa projektowa rozpoczyna zajęcia w ramach Poradnictwa specjalistycznego. Są to działania aktywnej integracji o charakterze społecznym mające na celu nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych Uczestników oraz wsparcie ich zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Uczestnicy będą mogli także wspólnie ze specjalistami zastanowić się nad aktualnymi problemami związanymi z ich obecną sytuacją życiową. Zajęcia potrwają do 03.01.2019 r.
Pozdrawiamy – Personel Projektu!

 

Data aktualizacji 10.12.2018

Drodzy Państwo!
Informujemy, że dziś kolejni Uczestnicy rozpoczęli zajęcia w ramach Diagnozy potrzeb – stworzenie ścieżki reintegracji z Doradcą zawodowym. Grupa 2 jest realizowana na terenie Krasnegostawu. Co więcej, już jutro ruszają spotkania z Doradcą zawodowym kolejnej – 3 grupy – które będą miały miejsce w Hrubieszowie.
Serdecznie witamy naszych nowych Uczestników oraz życzymy owocnej współpracy!

 

Data aktualizacji 27.11.2018

Szanowni Państwo!
Mamy przyjemność poinformować, że już niebawem ruszamy z realizacją pierwszej grupy Projektu „Siła aktywizacji” za terenie Zamościa. Uczestnicy będą odbywać zajęcia w ramach Diagnozy potrzeb – stworzenie ścieżki reintegracji. Są to dwa 2-godzinne spotkania indywidualne z Doradcą zawodowym, podczas których Uczestnicy mogą porozmawiać o swoich potrzebach i obawach związanych z podjęciem aktywności zawodowej. Jest to też okazja do tego, aby poradzić się Specjalisty odnośnie przyczyn trudnej sytuacji życiowej i możliwości polepszenia jej. Wspólnie z Doradcą nasi Uczestnicy ustalają najważniejsze dla siebie cele związane z uczestnictwem w Projekcie oraz możliwe do zrealizowania kroki, które pomogą w zaistnieniu na lokalnym rynku pracy.
Serdecznie witamy naszych nowych Uczestników!

 

Data aktualizacji 21.11.2018

W dniu dzisiejszym w Zamościu miało miejsce spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych wzięciem udziału w Projekcie ”Siła Aktywizacji”. Celem spotkania było zapoznanie przyszłych Uczestników z najważniejszymi rzeczami związanymi z uczestnictwem w Projekcie. Koordynator Projektu zapoznał zgromadzonych z regulaminem i opowiedział o zasadach w nim obowiązujących. Osobom przedstawiona została ścieżka reintegracji tj. jak wyglądają poszczególne etapy udziału w Projekcie w zależności od potrzeb Uczestnika – spotkanie z doradcą zawodowym, wsparcie psychologiczne, warsztaty grupowe, pośrednictwo pracy oraz praca metodą Trenera Aktywności – a także jakie korzyści i zobowiązania czekają na potencjalnych beneficjentów. Następnie był czas na zadawanie pytań oraz rozwianie wszelkich wątpliwości. Na końcu Personel realizujący pomógł zainteresowanym wypełnić formularze zgłoszeniowe oraz dokumenty potrzebne do rekrutacji.
Wszystkich innych chętnych, którzy nie mogli być dziś z nami zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 509 987 890 lub mailowego: info@consultor.pl
Pracownicy Biura czekają na Państwa w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie Firmy Consultor sp. z o.o. przy ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin.
Serdecznie zapraszamy!

 

Data aktualizacji 30.10.2018

Zmiana tematyki szkoleń
Informujemy, że w związku z małym zainteresowaniem szkoleniem „Spawacz MAG/MIG/TIG” Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na zmianę tematyki szkoleń.

Aktualne szkolenia:

  1. Kucharz/ Piekarz/Krawiec ( zgodnie ze ścieżką reintegracji)– 145h/gr.
  2. Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej/ Opiekun/ka osób starych lub niepełnosprawnych (do wyboru) – 96 h/gr.
  3. Cukiernik/ Wizażystka – stylistka – 145h/gr.

Przypominamy, że dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo w zakładce REKRUTACJA.
Serdecznie zapraszamy!

 

Data aktualizacji 03.10.2018

Informujemy, iż w zakładce REKRUTACJA znajdziecie Państwo informacje o procesie rekrutacji oraz sylwetce Kandydata. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie odnajdą tam również dokumenty rekrutacyjne. Po więcej informacji na temat Projektu zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobiście w siedzibie Biura Projektu (ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Wypełnione dokumenty można wysłać również pocztą tradycyjną do siedziby biura lub drogą mailową na adres: info@consultor.pl
Zapraszamy!

 

Data aktualizacji 01.09.2018

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu „Siła aktywizacji”. W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia:

  • Kucharz/ Piekarz/Krawiec ( zgodnie ze ścieżką reintegracji)– 145h/gr.
  • Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej/ Opiekun/ka osób starych lub niepełnosprawnych (do wyboru) – 96 h/gr.
  • Spawacz MAG/MIG/TIG– 145h/gr

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem projektu.

Script logo